Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

COVID-19

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου την Περίοδο της Πανδημίας του
Covid-19

AIPC και UFI Οδηγός Διαχείρισης για COVID-19

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις επαναλειτουργίας των Εκθεσιακών & Συνεδριακών Κέντρων στην μετά COVID-19 εποχή

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρησης του COVID-19