Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Cosmos - Διεθνείς Συμμετοχές

Περίπτερο 5 & 16

Κρατικές συμμετοχές ξένων χωρών

Κρατικές συμμετοχές ξένων χωρών, πρεσβείες αλλά και επιχειρήσεις από διάφορες χώρες, με έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αποτελούν τις Διεθνείς Συμμετοχές. Παρουσιάζονται πρωτότυπα και παραδοσιακά

προϊόντα και είδη από τις αγορές του εξωτερικού, συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων, με συνεχώς βελτιούμενα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη. Ο διεθνής χαρακτήρας της ΔΕΘ ως «πολυγεγονός», σηματοδοτεί την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου ενώ παράλληλα, διευρύνει τις πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις της χώρας με αυτές του εξωτερικού.